تغییرات روز افزون شرایط محیط و رقابت فزاینده برای بدست آوردن منابع انسانی کارآمد و تسلط بر بازار، واحدهای جذب و استخدام سازمانها را ملزم ساخته تا با استفاده از حداکثر توان عملکرد خویش را بهبود بخشند تا به عنوان شریک استراتژیک سازمانی نسبت به خلق ارزش اقدام نموده و مزیتی رقابتی بر پایه سرمایه های انسانی ایجاد نمایند. در این راستا، واحد جذب و توسعه منابع انسانی گروه دارویی پوراطب با الهام از ارزشهای سازمانی و چشم انداز گروه، سازمان را در جهت نیل به اهداف عالی خود یاری می نماید و همواره مشتاق و پذیرای افراد جدید پر تلاش، آماده برای چالش، پر انگیزه، خود انگیخته، اهل تغییر و منعطف می باشد.

برای ثبت اطلاعات رزومه اینجا کلیک کنید

ورود کاربر

مقالات