با درنظرگرفتن این پرسش ها خود را برای جلسه مصاحبه استخدامی آماده کنید

بسياري از متقاضيان استخدام وقتي به مرحله مصاحبه با کارفرما مي رسند دچارتشويش و اضطراب شده و ازخود مي پرسند جلسه مصاحبه استخدامي چگونه خواهد گذشت؟ آيا مسشاتي از شما بپرسد، کاربرايتان آسان خواهد شد. پيشبني پرسش ها دريک مصاحبه استخدامي کار نسبتاً دشواري است اما پرسش هاي ذيل جزو آن دسته از مواردي ميباشند که به احتمال بسيار زياد مطرح مي شوند.
در مورد خودتان صبحت کنيد

اين پرسش گسترده و باز است، اما مصاحبه کننده با طرح اين پرسش به دنبال داستان طولاني و متفرقه از زندگي شما نيست. در واقع آنچه مصاحبه‌کننده مي‌خواهد در مورد شما بداند تناسب شما با شغل است و اينکه چرا گزينه خوبي به حساب مي‌آييد.

در ابتدا تا آنجا که امکان دارد به بيان مختصر شــغل پيشيــن و ســابقه خــود پــرداختــه و بلافــاصله به تجربيات اخير و مرتبط اشاره نماييد.به جاي نمايش صرف به بيان واقعيت بپردازيد و آرامش خود را حفظ نماييد.

ضمــن «لبـخنــد» اشـتيــاق و همــراهي خــــود به مصاحبه‌کننده را نشان دهيد زيرا اين فرصت در اختيار شما قرار گرفته تا از جانب خود تاثير مثبتي بر کل روند کار داشته باشيد.

چرا خواهان کارکردن با ما هستيد؟

تا آنجا که مي‌توانيد در مورد شرکت و رقباي آن اطلاعات جمع‌آوري نماييد، زيرا به پاسخ‌تان جهت خواهد داد. از اين فرصت استفاده کرده و نشان دهيد در مورد نکات و ارزش‌هاي موردنظر شرکت تحقيق کرده‌ايد.

از بيان مواردي که نشان‌دهنده تمايل کوتاه مدت شما به اين شغل باشد اجتناب نماييد. به عنوان مثال بيان جمله‌اي با اين مضمون که اين شغل مي‌تواند مسير يا پله‌اي باشد که شما را به اهداف آينده‌تان مي‌رساند وياهرمسئله ديگري که نشان دهد شما به شغل چشم اندازي درازمدت نداريد به شما لطمه خواهد زد.

نقاط قوت خود را نام ببريد

کارشناسان براي پاسخ به اين پرسش پيشنهاد مي‌کنند با توجه به ۳ قانون زير خود را از پيش آماده نماييد:

قانون ۱. فهرستي از مواردي که در آنها عملکرد خوبي داريد، از انجام آن لذت مي‌بريد يا مواردي که از ديد سايرين در آنها خوب هستيد، تهيه نماييد.

قانون ۲. از تهيه فهرست فراتر رفته و از خود بپرسيد چرا اين موارد را جزء نقاط قوت خود مي‌دانيد و براي هر کدام سه علت بيان کنيد.

قانون ۳. براي هر مورد ۳ مثال با جزئيات بيان کنيد که نشان‌دهنده اين نقاط قوت باشند که به کار برده‌ايد.

نقاط ضعف خود را نام ببريد

مصاحبه‌کننده براي آنکه بداند داوطلب به چه ميزان نسبت به خود آگاهي دارد اين پرسش را مطرح مي‌نمايد. مصاحبه‌کننده انتظار ندارد شما تمامي نقاط‌ضعف خود را فهرست نموده و بدين صورت بهانه‌اي براي عدم استخدام شما را داشته باشد. درهر حال بايد خود را براي اين پرسش آماده نماييد زيرا جواب سربالادادن به نفع شما نخواهد بود.

در خصوص بيان نقطه ضعف ترجيحاً به موردي اشاره نماييد که در شغل موردنظر اهميت چنداني نداشته باشد و به مصاحبه کننده نشان دهيد درصدد رفع آن هستيد. به عنوان مثال: « هنگامي که در شرايط فشار و استرس قرار دادم تمرکزم بر روي جزئيات تا حدودي کاهش مي‌يابد به همين جهت زمان بيشتري صرف بررسي کارها نموده و از ساير همکارانم مي‌خواهم بازخواني آخر را انجام دهند.

چرا بايد شما را استخدام کنيم؟

توجه داشته باشيد اين پرسش بدين معنا نيست که آيا شما قادر به انجام اصول و معيارهاي شغلي مي‌باشيد يا خير، بلکه بايد نشان دهيد قادر به انجام هر کاري که موردنياز باشد، خواهيد بود. اين کار را مي‌توان به واسطه تکرار هدف جايگاه شغلي انجام داد. «برداشت من از اين شغل اين بوده است نيازمند فردي هستيد که بتواند ميزان مشتريان را افزايش دهد.» سپس مهارت‌هاي هم‌راستا با هدف همراه با مثال محسوس بيان نماييد.

قدم بعدي«نقطه تمايز» خود را بيان کنيد. چه چيزي شما را از سايرين جدا مي‌کند. از گفتاري مهيج به همراه نکات فوق‌العاده مثبت و به يادماندني استفاده نماييد. دوباره تمايل و علاقه خود به شرکت را بروز داده و پاسخ خود را با نکته مثبت به پايان برسانيد.

به کدام دستاورد خود بيش از سايرين افتخار مي‌کنيد و چرا؟

از اين پرسش به عنوان فرصتي براي بيان نقاط قوت خود استفاده نماييد.مواردي را در نظربياوريد که به طور مشخصي تغييراتي به وجود آورده باشيد. البته از اغراق اجتناب نماييد. شرح مختصري از موقعيت، وظايفي که برعهده شما بوده، اقدامات صورت گرفته و نتايج مثبت حاصله را بيان نماييد.

پاسخ‌تان بايد ساختاري واضح داشته و هيچ يک از جزئيات کليدي را از دست ندهيد. همچنين موانع پيش‌رو در رسيدن به دستاورد موردنظر را به صورت برجسته بيان نماييد.زماني را شرح دهيد که کار در مسير اشتباه قرار گرفته و چگونه آن را مديريت کرده‌ايد.

همگي تجربه زماني را داشته‌ايم که کار در مسير اشتباه قرار گرفته و کارفرما مي‌خواهد بداند در آن لحظه چگونه کار را مديريت کرده‌ايد. پيشنهاد مي‌شود فهرستي از برخي از پروژه‌ها و اهدافي که مطابق برنامه پيش نرفته‌اند تهيه نموده سپس شرح دهيد چه اتفاقي و چرا رخ داده است. علل شکست را مرور کرده، چه احساسي نسبت به آن داريد و از همه مهم‌تر از اين تجربه چه آموختيد و دفعه بعد اقدام متفاوتي خواهيد داشت.

۵ سال آينده خود را در چه جايگاهي مي‌بينيد؟

اين پرسش حالت دوپهلو دارد، نبايد سطح انتظارات خود را پائين نشان داده و از طرفي نبايد انتظارات غيرواقعي و دور از انتظار داشته باشيد. چه بايد گفت، مي‌توان انتظار داشت در ۵ سال آينده فعاليت‌ها راتوسعه داده و ضمن ارتقاء مسئوليت‌ها مورد اعتماد سايرين قرار بگيريد. اين پاسخ شما را به عنوان فردي که کارها را به بهترين نحوه ممکن انجام مي‌دهد به تصوير مي‌کشد و مسير توسعه شغلي و فرصت‌هاي ارتقاء را برايتان باز مي‌کند.

چه مواردي براي شما ايجاد انگيزه مي‌کنند؟

اين پرسش طراحي شده تا افراد روند کار را بشناسند. فردي دوستدار چالش است و فردي خواهان درآمد کافي براي مسافرت‌هاي خارجي خود مي‌باشد. هيچ پاسخ درست يا غلطي وجود ندارد. اما ويژگي‌هايي که استخدام‌کننده بيش از هر چيزي تمايل دارد در پاسخ داوطلب ببيند صداقت، اشتياق و خودباوري است.

اگر پرسشي داريد بپرسيد

به ياد داشته باشيد مصاحبه يک روند دو طرفه است مصاحبه کننده مي‌خواهد ميزان تمايل شما را به آنها و شرکت‌شان را بداند. از اين رو نبايد بدون پرسش هاي از پيش آماده شده وارد جلسه مصاحبه شويد. در مورد شرکت، فرصت‌هاي پيشرفت کارکنان، جايگاه شغلي، چالش ها و گروه‌هاي مربوطه بپرسيد. پرسش هايي که مصاحبه‌کننده‌ها را مخاطب قرار دهد نيز خوب هستند، نظرشان در مورد شغل، شرکت و جوحاکم چيست؟

ترجمه : الناز طالب‌زاده